1.  Παπαδημητρίου Σουλτάνα ,ΠΕΟ7,  Διευθύντρια
 2.  Κηρύκος Κωνσταντίνος,    ΠΕ02,  Υποδιευθυντής
 3.  Aλεξιάδου Μαρία,    ΠΕ04,  Βιολόγος
 4. Γεωργίτση Αθανασία,  ΠΕ06, Αγγλικής Φιλολογίας 
 5. Γιολδάση Βασιλική,    ΠΕ01,  Θεολόγος
 6.  Δεληγιάννη Αλεξάνδρα,    ΠΕ02,  Φιλόλογος
 7.  Δερενίδου Μαρία,    ΠΕ02,  Φιλόλογος
 8.   Θεοφυλάκτου Αλεξάνδρα,    ΠΕ06,  Αγγλικής Φιλολογίας
 9.  Κονδυλίδης Κωνσταντίνος,    ΠΕ04,  Φυσικός
 10. Κόκκινος Γεώργιος , ΠΕ10, Κοινωνιολόγος
 11. Κουντουράς Κωνσταντίνος,    ΠΕ03,  Μαθηματικός
 12. Κυρατσού Αικατερίνη,    ΠΕ05,  Γαλλικής Φιλολογίας
 13. Κωνσταντινίδης Χρήστος,    ΠΕ03,  Μαθηματικός
 14. Λαμπριανίδου Κυριακή,    ΠΕ01,  Θεολόγος
 15. Μήσσια Καρολίνα,  ΠΕ16, Καλλιτεχνικών
 16. Νιμβριώτης Ιωάννης,    ΠΕ04,  Γεωλόγος
 17. Νταλαπέρα Ιουλία,  ΠΕ  , Οικιακής Οικονομίας
 18. Ντρίκου Θάλεια,    ΠΕ02,  Φιλόλογος
 19. Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος,  ΠΕ02, Μαθ/κός Ειδ. Αγωγ.
 20. Πανάρα Παλίνα,    ΠΕ11,  Φυσικής Αγωγής
 21. Πασσαλίδης Αλέξανδρος,    ΠΕ,  Μουσικός
 22. Πορφυλίδου Αναστασία,    ΠΕ07,  Γερμανικής Φιλολογίας
 23. Πορφύρης Δημήτριος,    ΠΕ19,  Πληροφορικής
 24. Σάκκος Αντώνιος,    ΠΕ11,  Φυσικής Αγωγής
 25. Σιμάρα Θεοδώρα,    ΠΕ02,  Φιλόλογος
 26. Τολίκας Νικόλαος,    ΠΕ17,  Τεχνολογίας 
 27. Τριανταφύλλου Μεταξένια,    ΠΕ07,  Γερμανικής Φιλολογίας
 28. Τύπου Κατίνα,    ΠΕ02,  Φιλόλογος
 29. Χατζηαποστολίδης Νικόλαος, ΠΕ17,Τεχνολογίας